Pluimvee

De totaalinstallatie voor uw pluimveestal

Pluimvee

De totaalinstallatie voor uw pluimveestal

Duurzame oplossingen voor de pluimveehouderij

 • Vleeskuikens

 • Opfokhennen
 • Vermeerdering

 • Leghennen

 • Eenden

 • Kalkoenen

Bij ons bent u aan het juiste adres als het gaat om inrichtingen van alle typen pluimveestallen. Door onze jarenlange ervaring en gespecialiseerde professionals kunnen wij u de gepaste oplossingen bieden. Wij helpen houders van pluimvee bij het verbeteren van de dierprestaties en een efficiëntere bedrijfsvoering. Van ontwerp en duurzame vernieuwing tot totale nieuwbouw, is Geissler Installatietechniek uw partner.

Stalinrichting & volières

Voersystemen pluimvee Geissler

Voeren

Ventilatie Geissler Pluimvee

Klimaat & ventilatie

Elektra Geissler

Elektra & verlichting

Energie besparen

Stalinrichting & volières

Op het gebied van stalinrichting voor de pluimveehouderij is Geissler Installatietechniek uw specialist. Wij werken samen met professionele leverancier, met innovatie oplossingen voor uw segment. Voor huisvesting van uw dieren, eierverwerking tot aan afvoersystemen van de mest.

Stalvoorzieningen

 • Volières- & legnesten

 • Opfok systemen

 • Stalinrichting voor moederdieren

 • Mobiele kippenwagens

Eieren

 • Eiertransport systemen

 • Eierpak- en sorteersystemen
 • Robot
 • Opslag

Mestverwerking

 • Floorbelts
 • Autoshov
 • Transportbanden

Voeren

Als pluimveehouder moet u kunnen vertrouwen op betrouwbare  en efficiënte voersystemen. De juiste hoeveelheden en samenstellingen van het voer, op het juiste moment en het minimum aan onderhoud. Kwalitatieve systemen voor betere groeiresultaten en juiste conversie. Geissler Installatietechniek heeft een breed scala aan (automatische) voersystemen  die flexibel met elkaar gecombineerd kunnen worden.

 • Voersystemen & -transport

 • Computergestuurde systemen
 • Voeropslag & silo’s
 • Voerpannen

 • Voerstrooitechniek
 • Voer- & sleepkettingen
 • CCM / paddelmenger
 • Vijzeltechniek
 • Stortbak & voerlift

Water

Samen met voeding is drinkwater essentieel voor het dierenwelzijn en gezondheid van uw dieren. Geissler Installatechniek kan u informeren over drinkwatersystemen die naadloos passen bij uw bedrijfsvoering. De juiste nippels en anti-lek voorziening, ook uit hygiënisch oogpunt.

Naast drinkwatervoorziening kunnen wij het totale loodgieterswerk verzorgen.

Drinkwater

 • Drinkwatersystemen
 • Ontharder
 • Waterstraat

Loodgieterswerk

 • Leidingwerk en aanvoer

 • Vuil- en hemelwater afvoer
 • Sanitaire voorzieningen

Klimaat & ventilatie

Het is belangrijk dat de leefomgeving van uw dieren de juiste temperatuur en gezonde luchtkwaliteit heeft, zodat de dieren zich comfortabel voelen. Een optimaal stalklimaat zorgt voor een betere groei en gezondheid van uw dieren. Met onze geavanceerde automatiseringssystemen kunnen wij u helpen het juiste klimaat voor uw dieren te realiseren. Een goed klimaat maakt echt het verschil!

Ventileren

 • Luchtinlaatsystemen
 • Luchtafvoersystemen
 • Koelsystemen als padcooling, adiabatische- en nevelkoeling

Verwarmen

 • Warmtewisselaar

 • Warmtepomp
 • Heatpipes
 • Buffervat & boiler
 • CV & vloerverwarming
 • Biomassa – houtgestookte verwarming

Automatisering

 • Klimaatcomputer

 • Smart farming
 • Signalering en alarmeren

Duurzaam hergebruik van energie

Samen met u kijken we naar de oplossingen van morgen om uw bedrijf te verduurzamen en in te richten voor de toekomst. Ieder duurzaam systeem gaat gepaard met een terugverdienmodel. Bij onze systemen liggen deze gemiddeld tussen de 3-5 jaar, afhankelijk van bepaalde factoren.

Klimaattechniek

Duurzame energiesystemen zijn niet meer weg te denken. Wij vertalen de klimaatbehoefte van onze klanten op het gebied van verwarming, koeling en ventilatie in een innovatief installatieconcept. Daarbij maken we maximaal gebruik van omgevingsenergie die de aarde, lucht, water en zon ons geven.

Elektra & verlichting

Goede verlichting vervult de behoeften van zowel dier als boer. Op deze manier worden het welzijn en de prestaties van de dieren verbeterd, het leven van de veehouder vergemakkelijkt en de kosten verlaagd. Sectorgeschikte LED verlichting en bestand tegen de extreme omstandigheden in de stal.

Elektra

 • Al het elektrotechnische installatiewerk

 • Besturingstechniek

 • Systeemkastenbouw

 • Noodstroomvoorziening
 • Zonnepanelen

Verlichting

 • Dimbare LED verlichting
 • Corex LED

Signalering en alarmering

 • Cameratoezicht
 • Stalsignalering en sturing op afstand

 • Brandpreventie
 • Inbraakpreventie

Energie besparen & milieu

De nodige energietransitie en verduurzaming brengt ook nieuwe kansen voor veehouders. Slimme technieken worden in rap tempo ontwikkelt, die ook kostenbesparing met zich meebrengen. Daarbij heeft dat vaak een positieve uitwerking op de footprint van uw bedrijf.

Geissler Installatietechniek beschikt over die technische installaties en kennis om uw veehouderij te verduurzamen. Met als doel om kosten te besparen, zeker bij de huidige energietarieven. In de pluimveesector zijn er verschillende technieken om energie te besparen en zelf op te wekken.

Een warmtepomp kan uw bedrijf volledig gasloos maken. Of kan geplaatst worden in hybride opstelling i.c.m. reguliere verwarmers.

De warmtepomp verwarmt/koelt buffervaten met water of de centrale (vloer)verwarming. Geissler beschikt over verschillende geschikte types warmtepompen, toepasbaar voor de pluimveehouderij. Met een warmtepomp wordt gigantisch bespaart op de reguliere stookkosten. Zeker in combinatie met uw eigen energieopwek via bijvoorbeeld zonnepanelen.

Voor onze warmtepomp voor  pluimveestallen hebben we machines die geschikt zijn voor:

 • Alleen verwarmen
 • Verwarmen en koelen
 • Alleen koelen

Met heatpipes (zonneboiler) op uw dak wordt tapwater razend vlug verwarmd door de zonkracht tot 95°c. Zelfs bij koude of bewolkte dagen. Door de ronde vorm van de glazen buizen geeft bij iedere zonstand een optimaal rendement van warmteopwekking.

Haal met goede verlichting het optimale uit uw stal. Door het gebruik van innovatieve technieken bespaart u aanzienlijk op stroomkosten.

Het hele jaar is er veel energie nodig alle systemen in de stal. Doordat er veelal veel dakoppervlak is, kunnen zonnepanelen elektriciteit produceren die parallel lopen met de energievraag. En zo wordt bespaart op de energiekosten.

Als er meer elektriciteit wordt opgewekt, dan het het verbruik is, zijn er slimme methoden om deze energie op te slaan voor later gebruik. Denk hierbij aan accu’s of warmtebuffers.

In een stal leveren de dieren een aardige warmteproductie. In het verleden werd deze warmte enkel naar buiten geventileerd. Maar deze warmte kan worden hergebruikt naar bruikbare warmte. Een warmtewisselaar zorgt voor warmteterugwinning, wat zorgt voor een kostenreductie en verbetering van het leefklimaat.

Een andere duurzame manier van verwarmen en als alternatief voor gas, is met een biomassa kachel. Deze kachels verwarmen stoken op verschillende brandstoffen: houtsnippers, houtpellets of stukhout. Geissler heeft ruime ervaring met biomassa installaties voor grootverbruikers. Mede door de samenwerking van zusteronderneming Heatplus BV.

Biomassa ketels werken veilig en volautomatisch. Dit kan zorgen voor een kostenreductie, maar vooral voor een duurzame oplossing met minder CO2 uitstoot.