Varkens

De totaalinstallatie voor uw varkenshouderij

Expertises

WAAR WE DE BESTE IN ZIJN

Duurzame oplossingen voor de varkenshouderij

 • Zeugen

 • Biggen

 • Kraamstallen

 • Vleesvarkens

Geissler Installatietechniek is de expert voor alles op het gebied van varkenshouderij. Met de jarenlange technische ervaring in de varkenshouderij, kunnen wij u voorzien in het juiste en duurzaamste advies voor uw boerderij.

Wij ontwerpen, installeren en monteren van complete stalinrichtingen (in samenwerking met onze partners), voeropslag, voerkeukens, computergestuurde voerinstallaties, drinkwatersystemen en alle technische installaties.

Stalinrichting

Voeren

Luchtwasser Geissler Varkenshouderij

Klimaat & ventilatie

Gang Varkenshouderij

Elektra & verlichting

Energie besparen

Stalinrichting

De wet,- en regelgeving in de varkenshouderij zijn constant in beweging. Hierdoor zijn wij constant in beweging om in te kunnen spelen op deze veranderende situaties. Samen met onze partners kunnen wij een totaal concept aanbieden, aangepast aan uw behoeften en eisen.

 • Vleesvarkensstal
 • Biggenstal
 • Kraamstal
 • Zeugenstal
 • Dekstal

Industrie

Geissler Installatietechniek biedt vernieuwing en innovatie in technische installaties voor de industrie. Door onze jarenlange ervaring en kennis kunnen wij u adviezen en producten op maat bieden. Al meer dan 100 jaar worden wij gedreven door de passie voor techniek. We zijn gespecialiseerd op het gebied van aanleg en onderhoud van technische installaties & huisvestigingssystemen in de industrie. Voor een totaalconcept van advies en ontwerp tot realisatie en onderhoud: Geissler Installatietechniek is graag uw partner.

 • Elektrotechniek

 • Werktuigbouwkundige installaties

 • Industriële automatisering

 • Industriële processen

Voeren

Als varkensveehouder moet u kunnen vertrouwen op betrouwbare  en efficiënte voersystemen. De juiste hoeveelheden en samenstellingen van het voer, op het juiste moment en het minimum aan onderhoud. Kwalitatieve systemen voor betere groeiresultaten en juiste conversie. Geissler Installatietechniek heeft een breed scala aan (computergestuurde) voersystemen  die flexibel met elkaar gecombineerd kunnen worden.

 • Voersystemen & -transport

 • Computergestuurde voersystemen
 • Voeropslag & silo’s
 • Voerkeukens & -stations
 • Stortbak voerkeuken
 • Vijzeltechniek

 • Luchtwassers
 • Warmteopslag
 • Mestverwerkingsinstallaties
 • Zonnepanelen

 • Energiebesparing

 • Warmtepompen

Water

Schoon en vers drinkwater speelt een belangrijke rol in de groei en gezondheid van varkens. Een kwalitatief hoogwaardig drinkwatersysteem borgt de toegang tot zulk drinkwater en draagt daarmee bij aan het rendement van varkenshouders.

Speciale drinknimmels met slimme automatische doorlaat, bespaart op water-, mest- en medicijnkosten. Laat u informeren over de mogelijkheden.

Drinkwater

 • Drinkwatersystemen
 • Drinknippels

 • Waterontharder

Loodgieterswerk

 • Leidingwerk en aanvoer

 • Vuil- en hemelwater afvoer
 • Sanitaire voorzieningen

Klimaatbeheer & ventilatie

Ventilatie en klimaatbeheer is een vak apart, zeker in de varkenshouderij. In de stallen is het klimaat een belangrijke beïnvloedende factor op de productie, de gezondheid en het gedrag van varkens. Het is van groot belang een goed ventilatiesysteem te installeren.

Daarbij staat u als varkenshouder voor de uitdaging om de emissies van geur en ammoniak, het energieverbruik en broeikasgassen in uw varkensstallen te verminderen. Bij Geissler Installatietechniek is er de kennis en ervaring om de juiste en energiebesparende technieken toe te passen in uw stallen.

Ventileren

 • Luchtinlaatsystemen
 • Luchtafvoersystemen
 • Koelsystemen als padcooling, adiabatische- en nevelkoeling

Verwarmen

 • Warmtewisselaar / WTW

 • Warmtepomp
 • Heatpipes
 • Buffervat & boiler
 • CV & vloerverwarming
 • Biomassa – houtgestookte verwarming

Automatisering

 • Klimaatcomputer

 • Smart farming
 • Signalering en alarmeren

Loodgieterswerk

 • Gasleidingen & aansluitingen

 • Luchtwassers
 • Warmteopslag
 • Mestverwerkingsinstallaties
 • Zonnepanelen

 • Energiebesparing

 • Warmtepompen

Duurzaam hergebruik van energie

Samen met u kijken we naar de oplossingen van morgen om uw bedrijf te verduurzamen en in te richten voor de toekomst. Ieder duurzaam systeem gaat gepaard met een terugverdienmodel. Bij onze systemen liggen deze gemiddeld tussen de 3-5 jaar, afhankelijk van bepaalde factoren.

Klimaattechniek

Duurzame energiesystemen zijn niet meer weg te denken. Wij vertalen de klimaatbehoefte van onze klanten op het gebied van verwarming, koeling en ventilatie in een innovatief installatieconcept. Daarbij maken we maximaal gebruik van omgevingsenergie die de aarde, lucht, water en zon ons geven.

Elektra & verlichting

Bij ons kunt u terecht voor de complete elektrische aansluiting van alle installaties die uw bedrijf nodig heeft. Wij zijn gecertificeerd in het juist en veilig installeren, volgens de daarvoor geldende normen en eisen. Goed ingerichte elektrische voorzieningen zijn belangrijk voor de bedrijfszekerheid in uw varkensstallen.

Met het juiste lichtplan (aangepast aan uw varkens en stal) verbeteren de prestaties op verschillende manieren. Door een optimale verlichting voelen de varkens zich beter en dalen de bedrijfskosten.

Elektra

 • Al het elektrotechnische installatiewerk

 • Besturingstechniek

 • Systeemkastenbouw

 • Noodstroomvoorziening
 • Zonnepanelen

Verlichting

 • Ontwerp optimale lichtplan
 • Efficiënte LED verlichting

 • Erf verlichting

Signalering en alarmering

 • Cameratoezicht
 • Stalsignalering en sturing op afstand

 • Brandpreventie
 • Inbraakpreventie

Energie besparen & milieu

De nodige energietransitie en verduurzaming brengt ook nieuwe kansen voor veehouders. Slimme technieken worden in rap tempo ontwikkeld, die ook kostenbesparing met zich meebrengen. Daarbij heeft dat vaak een positieve uitwerking op de footprint van uw bedrijf.

Geissler Installatietechniek beschikt over die technische installaties en kennis om uw veehouderij te verduurzamen. Met als doel om kosten te besparen, zeker bij de huidige energietarieven. In de varkenssector zijn er verschillende technieken om energie te besparen en zelf op te wekken.

Een luchtwasser is het hulpmiddel om de uitstoot van ammoniak, geur en fijnstof te verminderen. De lucht die de stal verlaat, gaat via een luchtwasser naar buiten. Tijdens deze reis wordt de lucht gereinigd, zodat de uitgaande lucht een minimale hoeveelheid ammoniak, geur en fijnstof bevat.

Een warmtepomp kan uw bedrijf volledig gasloos maken. Of kan geplaatst worden in hybride opstelling i.c.m. reguliere verwarmers.

De warmtepomp verwarmt/koelt buffervaten met water of de centrale (vloer)verwarming. Geissler beschikt over verschillende geschikte types warmtepompen, toepasbaar voor de pluimveehouderij. Met een warmtepomp wordt gigantisch bespaart op de reguliere stookkosten. Zeker in combinatie met uw eigen energieopwek via bijvoorbeeld zonnepanelen.

Voor onze warmtepomp voor  pluimveestallen hebben we machines die geschikt zijn voor:

 • Alleen verwarmen
 • Verwarmen en koelen
 • Alleen koelen

Haal met goede verlichting het optimale uit uw stal. Door het gebruik van innovatieve technieken bespaart u aanzienlijk op stroomkosten.

Met heatpipes (zonneboiler) op uw dak wordt tapwater razend vlug verwarmd door de zonkracht tot 95°c. Zelfs bij koude of bewolkte dagen. Door de ronde vorm van de glazen buizen geeft bij iedere zonstand een optimaal rendement van warmteopwekking.

Het hele jaar is er veel energie nodig alle systemen in de stal. Doordat er veelal veel dakoppervlak is, kunnen zonnepanelen elektriciteit produceren die parallel lopen met de energievraag. En zo wordt bespaart op de energiekosten.

Als er meer elektriciteit wordt opgewekt, dan het het verbruik is, zijn er slimme methoden om deze energie op te slaan voor later gebruik. Denk hierbij aan accu’s of warmtebuffers.

In een stal leveren de dieren een aardige warmteproductie. In het verleden werd deze warmte enkel naar buiten geventileerd. Maar deze warmte kan worden hergebruikt naar bruikbare warmte. Een warmtewisselaar zorgt voor warmteterugwinning, wat zorgt voor een kostenreductie en verbetering van het leefklimaat.

Triple EEE
Deze duurzame installatie doet energie terugwinnen uit het proceswater van de luchtwasser. Een ander doel is het verbeteren van de luchtkwaliteit in de stal. Dit resulteert in een enorme besparing op energiekosten tot wel 60%. In combinatie met de naverwarming met een warmtepomp, is het rendement nog hoger.

Een andere duurzame manier van verwarmen en als alternatief voor gas, is met een biomassa kachel. Deze kachels verwarmen stoken op verschillende brandstoffen: houtsnippers, houtpellets of stukhout. Geissler heeft ruime ervaring met biomassa installaties voor grootverbruikers. Mede door de samenwerking van zusteronderneming Heatplus BV.

Biomassa ketels werken veilig en volautomatisch. Dit kan zorgen voor een kostenreductie, maar vooral voor een duurzame oplossing met minder CO2 uitstoot.

 • Luchtwassers
 • Warmteopslag
 • Mestverwerkingsinstallaties
 • Zonnepanelen

 • Energiebesparing

 • Warmtepompen