warmteterugwinningsinstallatie.

Warmte terugwinnen uit luchtwasser

Warmteterugwinningsproject Ureterp

In Ureterp heeft Geissler een zeugenbedrijf voorzien van een warmteterugwinningsinstallatie.

Hierbij wordt het water uit de luchtwasser naar een warmtewisselaar gevoerd. Deze warmtepomp zorgt voor een continue watertemperatuur van 45 – 50°C. Dit water wordt vervolgens via een buffervat naar de biggen, – en kraamafdelingen gevoerd,

De efficiëntie van een warmtepomp wordt uitgedrukt in de COP-waarde (Coëfficiënt of Performance). De COP-coëfficiënt geeft aan hoeveel elektrische energie er nodig is voor het opwekken van thermische energie. Bij een COP van 4 bijvoorbeeld betekent dit dat er 1 kWh elektra nodig is voor het opwekken van 4 kWh warmte.

In vergelijking met het stoken op gas, zijn hierdoor enorme kosten te besparen en het is ook nog eens goed voor onze footprint

Doordat we nu met een lagere watertemperatuur werken, worden de leidingen die het water naar de afdelingen transporteren ook vergroot. Tevens zijn de afgifte systemen in de afdelingen ook vergroot.

Ook interesse voor zo’n warmteterugwinningssysteem? Vraag een van onze medewerkers.