Gasprijzen laten interesses in Triple EEE stijgen

De hoge gasprijzen vragen om duurzame oplossingen. Bij Geissler Installatietechniek stromen de vragen binnen, om met de veehouders mee te denken over de beste oplossingen, waar er op energiekosten bespaard kan worden. Is het interessant om te investeren in verduurzaming van uw bedrijf? Ja zeker! Het is gunstig voor uw portemonnee en de gezondheid van uw dieren, wat indirect ook weer voordeel oplevert.

In de pluimvee- en varkenshouderij kan men met de Triple EEE warmteterugwinning het gasverbruik fors reduceren tot wel 60%. In combinatie met een warmtepomp kan dit verder oplopen. Het systeem wint de energie terug uit het proceswater van de luchtwasser. Ander doel van het systeem is het verbeteren van de luchtkwaliteit in de stal. Doordat er meer energie de stal ingebracht wordt, kan er meer geventileerd worden. Wanneer een optimaal klimaat in de stal wordt gecreëerd, is het duidelijk dat er een aantal positieve effecten optreden met betrekking tot de productie-efficiëntie en de gezondheid van de dieren.

Als we kijken naar vleesvarkens is het gasverbruik minimaal en is op dat gebied weinig te besparen. Het effect van het gebruik van de systemen om de luchtkwaliteit te garanderen door een stabiele ventilatie, heeft echter wel een aanzienlijk voordeel op het voerverbruik en de gezondheid.

We zien bijvoorbeeld dat varkensstallen met Triple-EEE hun voederconversie kunnen optimaliseren met een verbetering van 4%, soms zelfs hoger. Ook dat de gezondheid verbetert en het sterftepercentage van de biggen daalt. Van wat we zien op bedrijven met optimale lucht, is 1-2% reëel mogelijk. Dit alles leidt tot een betere productie en een beter dierwelzijn.

Met de voordelen van een Triple EEE warmteterugwinning kan de investering met 3 jaar zijn terugverdient (ROI). Met de gasprijzen in 2022 zelfs eerder. De enorme reductie op gasverbruik, minder diersterfte of afkering door gezondere leefomgeving en de voordelen op de voedselconversie, geeft een goed en betrouwbaar rendement op de investering. En dat is natuurlijk het belangrijkste onderdeel voor veehouders voor het doen van een investering. De ROI is bij iedere situatie weer anders en afhankelijk van verschillende factoren.

Wilt u ook graag weten of u met een investering de energiekosten kan beperken? De mensen van Geissler Installatietechniek kunnen het voor de ondernemer uitrekenen. Samen kijken en calculeren we naar de beste en duurzaamste oplossing binnen uw bedrijfsdiscipline. Neem gerust contact op voor een degelijk en eerlijk advies.

** Deze cijfers zijn gebaseerd op ervaringen- en onderzoeken bij in bedrijf genomen locaties. De kengetallen zijn gebaseerd op aannames en in overleg besproken met diverse klanten waar dergelijk systemen al jaren draaien, en case studies succesvol zijn afgerond. Dit artikel is dan ook niet bindend en dient puur als indicatief terugverdienmodel!

Samen tot de beste oplossing komen

Voor iedere situatie is een maatwerk oplossing. Onze specialisten denken graag met u mee! Vul onderstaand formulier in en wij bellen u snel terug.