De dieren in de stal genereren warmte die normaal gesproken ontsnapt samen met de ventilatielucht. Door de luchtwasser niet alleen te gebruiken voor luchtzuivering maar ook voor warmteterugwinning kan deze warmte worden hergebruikt. De in de luchtwasser opgevangen warmte wordt getransporteerd naar de warmtewisselaars in de luchtinlaten van de stal. Hierdoor kunnen we de inkomende lucht verwarmen van -10° C tot +8° C, wat resulteert in ruim 60% verlaging van de energiekosten. Het inbrengen van extra energie via de voorverwarming leidt in de praktijk tot een verlaging van de voerconversie (praktijkresultaten 10%) en een hogere groei. Geissler Installatietechniek heeft nu bij een aantal klanten de Triple EEE warmteterugwinning van Inno+ geplaatst.